Stichting Tiem

Lenferink wil graag een aantoonbare bijdrage leveren vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de maatschappij. Een van de manieren waarop wij dat doen is werken aan inclusief werkgeverschap. Zo willen wij graag kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan bij Lenferink. Inclusief ondernemen is eigenlijk niets meer dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten bouwen aan het succes van ons bedrijf. Wij zetten dus niet alleen in op personen die passen bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf, maar wij zijn ook bereid om mensen waarvoor het minder makkelijk is een passende baan te vinden een plek te bieden bij ons.

Wij werken daarvoor nauw samen met Stichting Tiem. Via Stichting Tiem hebben wij gemotiveerde medewerkers aan het werk, voor wie het niet vanzelfsprekend is om op de arbeidsmarkt komen. Zo helpt Stichting Tiem ons met het vinden van de juiste match tussen werkgever en werknemer en wordt er meegedacht over de invulling van werkzaamheden en kandidaten binnen ons bedrijf. Jobcoaches zorgen voor goede begeleiding van de medewerkers, net zo lang dat ze goed op hun plek zitten.

Stichting Tiem past bij ons omdat Tiem net als wij geloven in inclusieve matches op de arbeidsmarkt en zij helpen ons bij het vinden van de juiste match en begeleiding van de medewerkers waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een succesvolle manier binnen ons bedrijf aan de slag zijn.

Zo zijn wij Samen aan de slag.

Meer informatie over Stichting Tiem is te vinden op www.Tiem.nl.