Missie en Visie

Bij Lenferink geloven we in innovatie en hebben we het lef om buiten de gebaande paden te gaan. Dit doen we door antwoorden te geven op best logische maar kritische vragen. Wat is de behoefte achter de vraag van onze opdrachtgevers? Hoe kunnen we onze opdrachtgever nog beter ontzorgen en verrassen? Wat is er nodig om medewerkers te laten groeien waardoor ze het beste uit zichzelf halen? Voorbeelden van vragen die bij hebben gedragen aan een heldere visie en missie in drie onderdelen.

1. Van traditie naar toegevoegde waarde

Lenferink levert werk naar toegevoegde waarde en denkt niet vanuit een traditioneel aanbod. Voor we de oplossing presenteren bepalen we samen met de opdrachtgever wat nodig is. Op basis van data en co-creatie helpen we de opdrachtgever met de gevraagde oplossing. Denken vanuit te behalen resultaten in plaats van aan te bieden dienstverlening. Van traditie naar het creƫren van waarde voor onze opdrachtgevers.

2. Van push naar pull

Lenferink verkoopt geen uren en projecten. We leveren toegevoegde waarde door met de klant de focus te verleggen van project naar programma. Zo leveren we structurele toegevoegde waarde in tegenstelling tot een korte termijn oplossing. Zo ontstaat een relatie op basis van vertrouwen en vakwerk waarbij de behoefte van de klant centraal staat. Een toekomstbestendige samenwerking met als uitgangspunt optimale kwaliteit tegen de juiste prijs.

"We denken vanuit te behalen resultaten in plaats van aan te bieden dienstverlening."

3. Impact naar de omgeving

Of met andere woorden: niet alleen kijken wat het ons oplevert, maar onderzoeken hoe we er allemaal beter van worden. Lenferink zet hoog in op duurzaamheid en draagt actief bij aan de energietransitie. Dit doen we door te kiezen voor duurzame plannen en het ontwikkelen van duurzame concepten. Ook proberen we zoveel mogelijk circulair te werken. Concreet verduurzaamden we al ruim 7.500 woningen!